Hjälp oss att bli bättre!

I början av oktober kommer vi skicka ut en kundenkät till våra kunder.  Det kommer skickas ut en digital länk till enkäten och följas upp med telefonsamtal till de vi inte har mailasresser till.

Tack på förhand för ert svar!