Bakeit

Information om Bakeit

Utvecklingen går framåt och nu finns bättre recept- och kalkylprogram än Bakeit på marknaden tillgängliga, ett exempel är Flavour. Kåkå har gått över till ett annat system vilket innebär att KåKå och Nord Mills gemensamma system Bakei inte längre kommer uppdateras. För er som väljer att även i fortsättningen använda Bakeit kommer era recept finnas kvar och fungera precis som vanligt.

Bakeit

Bakeit är utvecklat för Explorer 6.0 eller nyare. Även om det kan fungera i andra webbläsare är viss funktionallitet begränsad. Om du har Service Pack 2 installerad måste du tillåta att pop-up menyer visas från webbplatsen.

Exempel på praktisk användning av Bakeit

Dina recept kan göras om till grundrecept. Om du till exempel har ett speciellt recept på tårtbotten kan detta läggas in som ingrediens i alla dina tårtor. Grundreceptet kan du sedan använda i flera andra recept.

Alla recept, kalkyler och deklarationer kan sparas i filformatet pdf. Pdf-filen kan skrivas ut, sparas eller skickas vidare genom e-post. 

På deklarationen visas andelen fullkorn både som QUID och som andel av torrvikten.
I kalkyldelen kan bland annat arbets-, process- och förpackningskostnader läggas in. 

Via den egna företagsprofilen kan du skapa egna kategorier, så att du lättare kan hålla ordning på dina recept.


Gå vidare till Bakeit.


Frågor om Bakeit besvaras av Rick Carlberg +46 10 556 30 08.