Category Professional

Vi utvecklar nya och befintliga produkter samt fungerar som teknisk support om någon kund får problem med sina recept.

Jan H Poulsen
Jan H Poulsen
  • Director Category Professional
  • +45 79 415 412
Thony Hédin
Thony Hédin
  • Nordic Product Developer & Technical Support
  • 010-556 30 15
Christer Nordh
Christer Nordh
  • Nordic Product Developer & Technical Support
  • 010-556 30 51
Rick Carlberg
Rick Carlberg
  • Product Responsible Development & Technical Support
  • 010-556 30 08