Film om Lantmännen Cerealias kvarnverksamhet

Filmen är inspelad på anläggningen i Malmö men representerar alla Cerealias kvarnar. Den beskriver hela förloppet från det att spannmål kommer till kvarnen till att vi har en färdig produkt och hur vi genom vårt kvalitetsarbete säkerställer att varan håller en jämn och hög kvalitet.

 

Titta på filmen här!