Produktionen

En kvarnverksamhet med hög produktsäkerhet

Kvarnverksamheten bedrivs vid kvarnarna i Uppsala och Malmö, där varumärket Nord Mills tillverkas. På kvarnen i Strängnäs tillverkas varumärket Polstjärnan. Det finns även en produktionsanläggning i Järna som tillverkar frukostprodukter och pasta. Tillsammans maler vi motsvarande cirka 400 000 ton/år.