Kvarnarna

En kvärnverksamhet med gamla anor

MalmöMalmö kvarn
Malmö Stora Valskvarn uppfördes 1881-85 av intressenter från Köpenhamn och Göteborg.1899 blev det gamla kvarnverket ersatt med nya patenterade maskiner och blev genom detta den första automatiserade kvarnanläggningen i Norden. Kvarnen såldes 1917 till Svenska Lantmännens Kvarnförening, som nybildats av SLR. 1927 överläts kvarnen till AB Kvarnintressenter och 1954 förvärvades kvarnen av Wenner-Gren koncernen som placerade den i Kungsörnen AB. Wenner-Gren sålde 50% av Kungsörnen till SLR 1961 och resterande del 1966. 1985 överfördes kvarnen till SLR´s moderbolag för spannmålsprodukter, Cerealia AB och placerades i det nybildade dotterbolaget Nord Mills AB. Kvarn och renseri moderniserades dels 1964 dels 1974-1975 och 2000 genomfördes en stor ombyggnad i kvarnen. Nu har vi ett modernt kvarnverk med en kapacitet på 775 ton per dygn. Här förpackas såväl konsument- som bageri- och storköksprodukter och en stor andel av mjölet levereras i bulk.

Personal: 46 anställda
Produktion: 200 000 ton Spm/år

UppsalaUppsala kvarn
Kvarnen i Uppsala köptes 1874 av grosshandlare Söderman som även startade (1901) jästfabrik och bränneri på tomten. Bränneriet upphörde 1915 och ersattes av en havregrynsfabrik.
Jästtillverkningen upphörde 1955 då Jästbolaget AB bildades med produktion i Rotebro. 1956 fick kvarnen ny ägare, Kungsörnen. Den första utbyggnaden av kvarnen gjordes 1908 då nya maskiner installerades och åtta år senare blev kvarnen elektrifierad. En helt ny kvarnbyggnad uppfördes 1939. Fortfarande finns kvarnmaskiner kvar i drift från den tiden.
Under 1989 datoriserades kvarnen i samband med en utbyggnad.
Merparten av spannmålen kommer från vårt närområde (Våra kunder är bagerier och grossister norr om Mälardalen. Vi förpackar och levererar också hushållsmjöl till svensk detaljhandel.

Personal: 40 anställda
Produktion: 130 000 ton Spm/år (varav cirka 1 800 ton Spm/år är KRAV spannmål)