Produktionsanläggningen

Här förädlas vårt spannmål

JärnaJärna anläggning
Inom produktionen i Järna arbetar totalt 185 personer. Järnaanläggningen köptes 1967 till dåvarande Kungsörnen AB för att fastigheten var lämplig att producera pasta i. 1967 konsumerade vi svenskar 0,8 kg pasta/capita att jämföra med dagens nästan 11 kg/capita.
I slutet av 1970-talet flyttades AXA-kvarnen till Järna och även den har successivt byggts ut. 10 år efter grynkvarnens etablering satsade Cerealia (1990) på en "komplett" frukostfabrik med extruder och müsliblanderi.
1995 köptes sedan START från Marabou. Idag tillverkas totalt 200 artiklar i Järna och antalet råvaror och emballage-komponenter är ca 750 st. För att lagra allt som producerats samt de varor som hanteras via Järna finns ett Centrallager som har en bruttokapacitet på cirka 25.000 pallplatser. Lagret omsätts cirka 1 gång per månad.

Personal: 185 anställda
Produktion: Totalt cirka 67.000 ton/år, varav cirka 22 000 ton pasta,
cirka 34 000 ton havreprodukter och cirka 11 000 ton frukostprodukter (Müsli och Granola)